سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دهقان نیری – آزمایشگاه تحقیقاتی لایههای نازک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده ف
بهزاد اسفندیارپور – آزمایشگاه تحقیقاتی لایههای نازک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده ف
ابراهیم اصل سلیمانی – آزمایشگاه تحقیقاتی لایههای نازک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده ف
شمس الله مهاجرزاده – آزمایشگاه تحقیقاتی لایههای نازک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله به منظور استفاده از فلز مس برای ایجاد تماس اهمی مناسب در ساخت اتصالات جلویی سلولهای خورشیدی مبتنی بر سیلیکون چند بلوری دو فلز Ti و Mo به عنوان سد پخش بین لایة مس و زیر لایه بررسی و مقایسه شدهاند . مقاومت ویژة تماس Ti و Mo بر روی سیلیکون چند بلوری بعد از گرمادهی در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد به ترتیب به ۹,۸*۱۰-۶Ωcm 2 و ۹,۰۹*۱۰-۶ رسیده است