سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خلیل آبادی – مرکز تحقیقات هیدروفیزیک شیراز
حاجی عاطفت دوست – اداره فنی شبکه دیسپاچینگ، شرکت برق منطقه ای فارس
محمدرضا تاجدانی – اداره فنی شبکه دیسپاچینگ، شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

انرژی های فسیلی در کوتاه تر از یک قرن دیگر به پایان می رسد . سهل انگاری در ایجاد منابع جدید انرژی موجب می شود تا کشور در چالش عظیم اقتصادی سیاسی و اجتماعی افتد . از این رو بررسی توانا یی های بالقوه تولید انرژی های تجدیدپذیر و لایتناهی یکی از مباحثی است که می تواند زمینه توسعه پایدار را پیش روی صنعت و اقتصاد کشور باز گشاید . یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی جزر و مد است که از دیرباز در مناطق مختلف جهان ب ه کار گرفته می شده است . در این مقاله با بررسی یکی از مناطق دارای پتانسیل انرژی جزر و مدی ( حوضه خور موسی ) در جنوب ایران ضمن تحلیل آم اری میزان جزر و مد و پتانسیل مولد با کمک نرم افزارهای موجود مقدار آبگیری خور موسی در صورت احداث سد آبی در دهانه آن و ذخیره آب در پشت آن ، نحوه برداشت انرژی موجود در این حوضه بررسی و توان قابل استحصال از آن محاسبه شده است . در این محاسبات مبنای اطلاعات جزر و مدی یک ساله بوده و طراحی سد از نوع دوطرفه انجام گرفته است . توربین های آبی مورد نظر از نوعی است که بتواند ژنراتورها یی با قدرت بالا را ب ه کار اندازد