سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا خلیل آبادی – پژوهشکده هیدروفیزیک شیراز
حاجی عاطفت دوست – شرکت برق منطقه ای فارس
محمدرضا تاجدانی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

انرژی های فسیلی در کوتاهتر از یک قرن دیگر به پایان میرسد. سهل انگاری در ایجاد منابع جدید انرژیموجب می شود تا کشور در چالش عظیم اقتصادی سیاسی و اجتماعی افتد. از این رو، بررسی توانائی های بالقوه تولید انرژی های تجدید پذیر و لایتناهی یکی از مباحثی است که می تواند زمینه توسعه پایدار را پیش روی صنعت و اقتصاد کشور بازگشاید. یکی از منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی جزر و مد است که از دیرباز در مناطق مختلف جهان بکار گرفته می شده است. در این مقاله با بررسی یکی از مناطق دارای پتانسیل انرژی جزر و مدی (حوضه خور موسی) در جنوب ایران ضمن تحلیل آماری میزا ن جزر و مد و پتانسیل مولد با کمک نرم افزارهای موجود مقدار آبگیری خور موسی در صورت احداث سد ابی در دهانه آن و ذخیره آب در پشت آن، نحوه برداشت انرژی موجود در این حوضه بررسی و توان قابل استحصال از آن محاسبه شده است. در این محاسبات مبنای اطلاعات جزر و مدی یکساله بوده و طراحی سد از نوع دو طرفهانجام گرفته است. توربین های آبی مورد نظر از نوعی است که بتواند ژنراتورهای با قدرت بالا را بکار اندازد.