سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تارخ احمدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری شرکت مهندسی مشاور ساز آب اهواز
محمود بینا – دکترای عمران و مهندسی محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهو

چکیده:

سد لاستیکی عبارت از یک لوله لاستیکی قطور می باشد ، که معمولا در عرض رودخانه بطور افقی نصب می گردد . با پر و خالی کردن جسم سد از هوای فشرده یا آب ، سد را بصورت مانعی با ارتفاع دلخواه میتوان بطور پایدار مستقر و موردبهره برداری قرار داد .در این تحقیق شانزده مدل فیزیکی از سد لاستیکی بنحوی که دراین پژوهش ذکر گردیده است ، ساخته شد . سپس با استفاده از مدلهای فیزیکی ساخته شده و داده های آزمایشگاهی مربوطه ، پارامترهای مختلف هیدرولیکی و هندسی موثر در ضریب تخلیه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . نتیجتاً جهت بهره گیری از این مطالعات در طراحی سدهای لاستیکی ، معادلاتخطی و غیرخطی مختلفی جهت تخمین ضریب تخلیه استخراج و ارائه گردید .