سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک قلی زاد – شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان – قزوین
علی اصغر امجدی – شرکت برق منطقه ای زنجان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای
مجتبی نعمتی – شرکت برق منطقه ای زنجان معاونت نظارت بر توزیع
پرویز رمضان پور – مرکز توسعه و بهره وری نیرو دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

قابلیت اطمینان یکی از مباحث مهم در طراحی و بهره برداری سیستم های مختلف می باشد. از آنجا که اغلب مشترکین شبکه برق با شبکه های توزیع در ارتباط هستند و از این شبکه تغذیه می کنند و نیز بنابر آمار بیشتر قطعی های مشترکین ناشی از قطعی های شبکه توزیع می باشد, اهمیت بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع بیش از پیش آشکار می گردد. قابلیت اطمینان شبکه های توزیع شهرهای زنجان و قزوین در قالب پروژه تهیه طرح جامع توزیع شهرهای زنجان و قزوین به عنوان یکی از بخش های مهم پروژه مورد مطالعه قرار گرفت و راه حلهای ممکن برای بهبود وضعیت قابلیت اطمینان شبکه های توزیع این شهرها بررسی گردید. در اجرای این بخش از پروژه تهیه طرح جامع توزیع شهرهای زنجان و قزوین از نرم افزارDIgSILENTکه قابلیت انجام محاسبات
شبکه های توزیع را نیز دارد, استفاده گردید