سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمدزاده – دفتر کیفیت توان، شرکت برق منطقه ای خراسان
علی اکبر قره ویسی – هسته پژوهشی بهینه سازی و کنترل دانشگاه شهید باهنر کرمان پژوهشکده ان

چکیده:

با توجه به رشد عمودی شهرنشینی و توسعه آپارتمانها در شهرهای بزرگ، اثرات آسانسورهای برقی بر کیفیت برق شبکه های فشار ضعیف از جمله مسائلی است که باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. در یان مقاله با مطالعه بخشی از شبکه ۴۰۰ ولت سیستم فشار ضعیف شهر مشهد که به علت رشد عمودی دارای آسانسورهای برق است، نشان داده می شود که کیفیت برق شبکه تحت تاثیر پدیده فلش ولتاژ قرار می گیرد. مدلسازی و شبیه سازی شبکه تحت مطالعه در محیط Simulink نرم افزار Matlab انجام می شود. در ضمن مجهز نمودن آسانسورهای برقی به محرکه های الکترونیکی به عنوان راهکار عملی بهبود کیفیت توان مدنظر می باشد که نتایج شبیه سازی درستی روش پیشنهادی مقاله را نشان می دهد.