سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی آریاکیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مسعود مصدق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ابراهیمی راد – دانشگاه تهران دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کند. الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنی کهای پیش بینی برمبنای رگرسیون هستند. مختصراً گفته م یشود که الگوریتم ژنتیک (یا(GAیک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. در این مقاله سعیبر آن داریم تا یک نقویت کننده قدرت را بررسی نموده و با استفاده از ژنتیک الگوریتم پارامترهای بهینه را برای مدار یافته و اقدام به بررسی نتایج بدست آمده نماییم