سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران دهقانی – استادیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن علم خواه – دانشجوی کارشناسی دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبی
سیدحسین یزدانی طبائی – کارشناس مسئول گروه ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در صنعت راه آهن وجود دارد، شکس ت قلاب های اتوماتیک راه آهن در اثر ضربه های وارده واگنها بر یکدیگر است . بیشک به علت نیروی وارده به این قلاب ها، آلیاژ مورد استفاده باید تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرد تا بهترین خواص مکانیکی ممکن را داشته باشد. جهت ساخت قلاب اتوماتیک، طبق استانداردهای DIN UIC829- IR 17182 اتحادیه بینالمللی راهآهنها) از آلیاژGrade B و GS-20Mn5 به ترتیب استفاده میشود. جهت بررسی اثر عملیات حرارتی روی خواص مکانیکی این قلابها، پس از تهیه و آماده سازی نمونه ها سیکلهای عملیات حرارتی متفاوتی بر آنها اعمال شد . هدف از ای ن تحقیق تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه از لحاظ زمان، دمای آستنیته و دمای تمپر برای رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب قلابها میباشد.