سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما رسولی – دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا عباسی – دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله شامل تحقیق بر روی برخی پارامترهای سیستم ورودی هوا و بررسی اثر آنها بر افزایش توان ترمزی موتور محدودشده ی خودروی فرمول SAE دانشگاه صنعتی اصفهان است. با شبیه سازی موتور در نرم افزار GTSuite و همچنین تست موتور بر روی دینامومتر، نتایجی بدست آمده است که تاثیر دو نوع مختلف محدودکننده، زاویه قسمت واگرای محدودکننده ونتوری، دو نوع مختلف منیفولد، حجم جعبه هوا و طول شتاب دهنده ها بر روی توان ترمزی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده موتور نشان می دهد.