سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیر
محمدحسین پایدار – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای موثر بر فرآیند فروشویی کنسانتره ی ایلمنیت فعال سازی شده، در اسید هیدروکلرید (غلظت اسید، زمان، سرعت همزدن و دانسیته ی پالپ) بررسی و بهینه سازی شده است. در این راستا، به منظور فعال سازی کنسانتره ایلمنیت، از عملیات آسیا کاری به شیوه ی فرسایشی و به مدت ۵ ساعت استفاده شد. در ادامه پودر بدست آمده در اسید هیدروکلرید فروشویی شده و پارامترهای موثر بر فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. میزان انحلال ایلمنیت در اسید هیدروکلریک به کمک تعیین مقدار کاهش وزن نمونه، قبل و بعد عملیات فروشویی تعیین شده، همچنین میزان آهن حل شده در اسید با استفاده از روش جذب اتمی، آنالیز و مقدار آن محاسبه گردید. میزان انحلال آهن به عنوان معیاری جهت تعیین راندمان فرآیند در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که، فروشویی ایلمنیت فعال سازی شده به مدت ۵ساعت، در شرایط: دمای ۹۰ درجه سانتیگراد، زمان انحلال ۴ ساعت، دانسیته پالپ ۱:۵ و شدت همزدن ۳۵۰ دور در دقیقه، بهترین نتیجه را در بر داشته و در این شرایط راندمان فرآیند در حدود ۸۰ درصد تعیین شد.