سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک صحافیان – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
محمدمهدی همایون پور –

چکیده:

تعیین عنوان متن یکی از روشهایی است که در مبحث پردازش زبان طبیعی و تبدیل متن به گفتار، کاربرد زیادی دارد. در این مقاله روشی را برای تعیین عنوان متن معرفی میکنیم. این گونه روشها را میتوان به دو گروه روشهای مبتنی بر قاعده و روشهایآماری مبتنی بر پیکره تقسیمبندی کرد. روشی که در این مقاله معرفی میشود یکی از روشهایی است که با استفاده از اطلاعات آماری و دادگانی که از پیش ذخیره شده است عنوان متن را تعیین میکند. این روش از دقت نسبتا خوبی برخوردار بوده و از مزایای اصلی آن توانایی ایجاد دادگان به صورت خودکار و بدون نظارت فرد خبره میباشد. پس از آزمایشها مشخص شد که این روش برای مواردی که تعداد برچسبهای یک متن کمتر از ۲۰ عنوان باشد، سرعت مناسبی دارد