سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس درستکار – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتمادشهیدی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

MIKE 11 XZ ، یک مدل دو بعدی قائم (میانگین گیری در جهت عرضی) هیدرودینامیک و کیفیت آب برای شبیه‌سازی جریان در رودخانه‌ها، خورها، دریاچه‌ها و مخازن سدها می باشد. این مدل معادلات ناویراستوکس را با فرض توزیع فشار هیدرواستاتیک و با استفاده از روش عددی تفاوتهای محدود حل می‌‌نماید. یکی از قدمهای اولیه در استفاده از یک مدل، بررسی و تأیید آن می باشد. برای این منظور، معمولا جوابهای مدل با جوابهای تحلیلی یا میدانی/ آزمایشگاهی مقایسه می شوند تا مشخص گردد که آیا مدل قادر به شبیه سازی فرایند مورد نظر می باشد و خطا در محدوده قابل قبول قرار دارد یا خیر. در این مقاله، در آزمون جریان ناشی از گرادیان افقی چگالی (Lock-Exchange) ، نتایج مدل و حل تحلیلی با هم مقایسه شده اند. در آزمون دوم، نیمرخ سرعت جریان ناشی از تنش باد با داده های تجربی مقایسه شده است. در هر دو آزمون، نتایج رضایت بخش و خطای محاسباتی در حد قابل قبول بوده است.