سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد مدهوشی – استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، گروه مدیریت بازرگانی
عیسی نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

از اواسط دهه ۱۹۷۰ اهمیت شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها رو فزونی گذاشت. به طوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا وایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد. عمده ترین دلیل که این امر ار محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه داری می دانند. شرکت ها در شکل جدید رقابت تلاش کنند طول عمر محصول را با نوآوری در بازار افزایش دهند. شرکت های کوچک ومتوسط با دارا بودن شرایط خاص، می تونند ویژگی های یاد شده را پشتیبانی نمایند. در این راستا، مقاله به بررسی نقش و جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشورها می پردازد.