سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدصالح ولیدی –

چکیده:

بحث راجع به مسئولیت ناشی از تخلفات رانندگی علیرغم کاربرد فراوانش در مسائل جزایی و مدنی، کمتر به گونه ای مستقل و به نحو تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
از طرف دیگر احراز مسئولیت اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی از جمله معدود مباحثی است که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و مواد قانونی متعددی را به خود اختصاص داده است. اما در این میان احراز مسئولیت جزایی ناشی از جرایم رانندگی نسبت به سایر مسائل حقوقی از پیچیدگی و اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا مسئولیت جزایی مرتکب جرم در جرائم رانندگی متنی بر احراز تقصیر است، ولی تشخیص تقصیر به سادگی ممکن نیست چون در قانون تعریف روشن و دقیقی از واژه تقصیر نشده است. بلکهقانونگذار به ذکر اقسام تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی بسنده کرده است که این امر ضابطین دادگستری و کارشناس تصادف و مقام قضایی را با دشواری های نظری روبرو کرده است.
مجموعه عوامل فوق ضرورت تهیه نوشتاری در زمینه مبانی و منابع مسئولین جزایی و مدنی ناشی از تخلفات رانندگی به روش علمی، را به عنوان بعدی از ابعاد قضایی دومین همایش تخصصی راهنمایی و رانندگی ناجا مطرح نموده است که در این مقاله به یاری خداوند بزرگ و در حدود حوصله و وقت همایش به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم.