سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجدی – اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
کوروش نادر محمودی – موسسه تقحیقات کشاورزی دیم کرمانشاه

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین روابط بین عملرکد دانه و چندین صفت مهم زراعی در ارقام پیشرفته خو از طریق تزیه مسیری برای دستیابی به الگوی مناسب انتخاب هب منظور اصلاح عملکرد دانه بر مبنای سایر صافت انجام گرفته است