سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ذبیحی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران
ابوالفضل اشرف زاده – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد ایران

چکیده:

با عنایت به آمار و ارقام حوادثی که در طول سال های اخیر گریبانگیر شبکه های هوایی ۲۰KV شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با وسعت بیش از ۶۶۳۷/۳۰۳ کیلومتر و تعداد ۷۵۴۳ دستگاه ترانسفورماتور گردیده، مهمترین عوامل بروز حادثه، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی ارائه گردیده است باین امید که با سعی و تلاش و رعایت یکایک پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای ارائه شده در اینده بسیار نزدیک شاهد کاهش سیر نزولی اینگونه حوادث بوده وبه اصول صرفه جوئی در هزینه ها، جلوگیری از خاموشی ها و استفاده بهینه از تجهیزات شبکه که از اهداف اصلی ایزو ۹۰۰۲ و ۱۴۰۰۱ می باشد بیشتر از گذشته جامه عمل بپوشانیم.