سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید حبیب اله میر غفوری – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رئیس دانشکده اقتصاد، مدبربت و حسابداری دان
زهرا صادقی آرانی – دانشچجوی کار شناسی ارشد مدیریت دانشگاه یزد
حامد صابری – دانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه یزد

چکیده:

اگر چه دانش برای هر سازمانی به عنوا یک مزیت رقابتی به شمار می رود اما، در سال های اخیر شعار دانش قدرت است به شعار تسهیم دانش قدرت است تغییر یافته است و یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و هم چنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان منجر، به کاهش هزینه ها در تولید دانش، و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید. علی رغم اهمیت فزاینده تسهیم دانش در سازمان، عدم شناخت موانع و تسهیل کننده های آن، رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می نماید. بنا براین، مقاله ی حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع بالقوه ی تسهیم دانش و همچنین شناسایی تسهیل کننده های آن در سازمان های دولتی استان یزد انجام شده است. به این منظور، موانع تسهیم دانش در سه بعد موانع فردی، موانع سازمانی و موانع تکنولوژیکی و در قالب پرسشنامه ای با ۳۸ سوال در این سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در این سازمان ها که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند تشکیل می دهد. نتایج حاکی از آن است که هر سه مانع فردی، سازمانی و تکنولوژی بر تسهیم و انتقال دانش در سازمان های دولتی یزد تاثیر گذار می باشد ولی این تاثیر به یک اندازه نیست به طوری که مانع سازمانی و تکنولوژی بر تسهیم و انتقال دانش در سازمان های دولتی یزد تاثیر گذار می باشد ولی این تاثیر به یک اندازه نیست به طوری که موانع سازمانی تاثیر بیشتری بر تسهیم دانش در این سازمان ها می گذارد.