سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ایرانمنش – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنا

چکیده:

AlZn5Mg2CrZr یک آلیاژ جدید قابل عملیات حرارتی که به سفارش دانشگاه پلی تکنیک گدانسک توسط یک کارخانه نظامی تولید کننده آلومینیوم ساخته شده است استحکان کشتی این آلیاژ مساوی و یا بیش از فولادهای معمولی است. آزمایشهای مکانیکی انجام گرفته روی این آلیاژ نشان می دهد که استحکام کشش نهائی و استحکام تسلیم آن در شرایط عملیات حرارتی T6 بهترتیب حدود ۴۵۰ و ۳۲۰ مگاپاسکال است.
در این مقاله سعی شده است که با بیان نتایج آزمایشهای متعدد روی خواص مختلف این آلیاژ ، نشان داده شود که آلیاژ فوق الذکر قابلیت کافی از نظر خواص استحکامی و خواص کارپذیری جهت استفاده در ساخت بدنه کشتی دارد.