سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد رابعی – کارشناس عملیات پرواز، استاندارد پرواز ، سازمان هواپیمایی کشوری ، تهرا

چکیده:

نتایج بدست امده از این بررسی و تحقیق می تواند در صنعت مفید واقع شدهبا یک بازنگری مجدد بر سیستم نسبت به بهینه سازی تجهیزات و بهه وری بیشتر افرادگامی موثر همراه با ایمنی و آرامش بیشتر برداشت. علم ارگونومی دانشی است که در سطح بین الملی دارای جایگاه ویژه ای است و درکشور مانیازبه توجه بیتشری دارد. با توجه به شناخت نسبی که ز این علم اکتساب نموده ام بر آن شدن که با اگاهی از مشکلات و نکات مبهم موجود درکشور، گامی هرچند کوچک در این زمینه برداشته وبه مرحله ای که بتوان گفت جهت رفع پاره ای از مشکلات با استفاده از علم ارگونومی جهت بهینه سازی چیدمان تجهیزات، شرایط محیطی وبهره وری بیشتراز عوامل انسانی دست یافته ایم، نایل گردیم.
بررسی و تحقیقات در این زمینه نشانگر آن است که زمینه ها و شرایط متعددی موجود است که درهر زمینه می توان مطالعه و تحقیق جداگانه ای انجام داد تا شرایط مطلوب جهت ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه این صنعت در کشور فراهم آید. این بررسی و تحقیق بیشتر روی عوامل ارگونومی در صنعت هوانوردی بالاخص در واحدهای مراقبت پرواز انجام شده که امید است نتایج این بررسی و تحقیق بتواند بهینه سازی سیستم و افزایش کارایی عوامل انسانی در این واحدها را تسهیل و تسری بخشد.