سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل واحدی – استادیار گروه قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
حسین عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه کنترل موتورهای ac با استفاده از روشهای کنترل برداری در کاربردهای صنعتی بسیار معمول می باشد . استفاده از کنترل برداری در کنترل موتورهای القائی نیاز به آگاهی دقیق از پارامترهای ماشین دارد . هرگونه عدم هماهنگی بین پارامترهای موتور و پارامترهای مورد استفاده در محاسبات سیستم کنترل برداری موجب اختلال در کار سیستم می شود . این عدم هماهنگی می تواند از تغییر پارامترهای موتور که تابع دما و اشباع مغناطیسی هسته می باشند، ناشی شود . در این مقاله برای مطالعه میزان تغییر کمیتهای مهم ماشین ( نظیر گشتاور خروجی و شار روتور ) نسبت به تغییر پارامترهای موتور، توابع " حساسیت گشتاور خروجی و شار روتور " تعریف و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . با توجه به توابع تعریف شده، تأثیر تغییر پارامترهای ماشین روی خروجی های سیستم کنترل برداری قابل پیش بینی می گردد . برای بررسی صحت نتایج به دست آمده از توابعتحلیلی، سیستم کنترل برداری در محیط simulink/matlab شبیه سازی شده و مورد مقایسه قرار گرفته است .