سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
مریم زارع خوش اقبال –
فریدون غضبان –
فرود شریفی –

چکیده:
در این تحقیق غلظت فلزات سنگین ,Fe, Mn, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn Al, Mg, Ca و عوامل فیزیکو شیمیایی مانند Ph, Ec, LOIدر رسوبات ایستگاههای انتخابی رودخانه خواجه کری در دو اندازه درشت تر و ریزتر از از سرچشمه تا مصب دریا مورد تعیین گردید غلظت بیشتر فلزات و مقادیر LOI و EC در نمونه های ریز دانه بیش از نمونه های درشت دانه است در حالیکه مقدار Ph در نمونه های درشت بیش از نمونه های ریز دانه است. سپس فاکتور غنی شدگی در سه حالت با استفاده از انتخاب نمونه شاهد، میانگین جهانی و میانگین غلظت عناصر انتخابی در پو سته زمین برای رسوبات تعیین گردید. با مقایسه مقادیر غنی شدگی برای عناصر بر اساس میانگین رسوبات جهانی در ایستگاههای مختلف مشاهده می شود که حداقل و حداکثر غنی شدگی برای عناصر آهن، منگنز، کادمیم،کبالت، مس در همه ایستگاهها بیشتر از ۱ است. با در نظر گرفتن نمونه ۱۵ بعنوان شاهد و بدست آوردن فاکتور غنی شدگی نسبت به آن مشاهده می شود که عناصر کادمیم، منگنز، سرب و بویژه روی دارای آلودگی بالا تر از ۱ است و از این میان در ناحیه مصب آلودگی روی به ۱۸٫۷۳ برابر حد زمینه می رسد. براساس PCA از نوع ماتریس چرخشی، کل عناصر به چهار گروه تقسیم می شوند: قرارگیری آهن و آلومینیم بهمراه کبالت در گروه اول نشانه منشاء طبیعی کبالت است. قرارگیری مس و منگنز با همبستگی بالا به همراه کلسیم در گروه دوم منشا بیوژنیک مس و منگنز است و عناصر کادمیم و نیکل دارای منشاء جداگانه انسانزاد و احتمالا به علت قرار گرفتن همراه منیزیم بخشی از منشا آنها از عوامل طبیعی تامین شده، دو عنصر کادمیم و نیکل دارای منشاء مشترک انسانزاد و طبیعی هستند و عنصر روی در گروه چهارم به دلیل جدایی از عناصر زمینی دارای منشاء انسانزاد است.