سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد تاج کریمی – متخصص بهداشت مواد غذائی و کارشناس مسئول بررسی های صنعتی تولید شرکت صنا

چکیده:

اجلاس مطالعاتی بهبود سیستم ها ی تایید موادغذائی برای بازار یابی بهتر که به میزبانی دولت ژاپن و با سازماندهی سازمان بهره وری آسیائی ترتیب داده شده بود از ۲۱ تا ۲۸ ژانویه سال ۲۰۰۴ در توکیو با حضور ۱۴ کشور عضو سازمان بهره وری آسیائی و شرکت کننده در این اجلاس و اینجانب بعنوان نماینده و ارائه دهنده سخنرانی از ایران و نیز پنج سخنران از کشور های امریکا ، ژاپن ، هلند ، فیلیپین تایلند ، تشکیل گردید. موضوع های این اجلاس عبارت بودند از : ١- مرور بروضعیت موجود سیستم های تایید مواد غذائی در کشور های عضو سازمان بهره وری آسیائی ٢- شناسائی مشکلات و موانع مربوط به ارتقاء این سیستم در کشور های عضو چهار محور اصلی در برنامه های این اجلاس قرار داشت : ١- وضعیت کنونی سیستم های تایید مواد غذائی در آسیا و اقیانوسیه ٢- مشکلات و فرلصت های مربوط به ارتقاء سیستم ه ای تایید مواد غذائی در کشور های در حال توسعه ٣- وضعیت اتحادیه اروپا و ژاپن در راستای سیستم های تایید مواد غذائی و افزایش کیفیت مواد غذائیو سازمان دهی مدیریت کیفیت در این کشور ها ٤- اطمینان از سلامت و کیفیت مواد غذائی برای مصرف کنندگان و ایجاد رقابت پذیری در ب ازار بین المللی توسط کشور های آسیا و اقیانوسیه در ادامه این متن به ترتیب به ارائه توضیح و تحلیل هر یک از موضوعات با تکیه بر متن سخنرانی اینجانب که در مورد وضعیت کنونی سیستم تایید مواد غذائی در ایران بود ، می پردازیم: ١- وضعیت کنونی سیستم های تایید مواد غذائی در آسیا و اقیانوسیه: در ایران ، تدوین استانداردهای ملی و مسئولیت تطابق این استانداردها با استانداردهای بین المللی برعهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد . سازمان دامپزشکی کشور بعنوان متولی کنترل فرآورده های خام دامی و معاونت غذاو داروی وز ارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، متولی کنترل فرآورده های غذائی فرآیند شده و نیز اعطای پروانه ساخت به واحد های تولید کننده مواد غذائی می باشد