سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی – استادیار گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی اوین
بابک رضایی راد – فارغ التحصیل دورهکارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

چکیده:

در داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها الگوهای از پیش ناشناخته و مفید بین داده ها کشف شده و درت صمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرند داده کاوی روشها، تکنیکها و اهدافی دارد یکی از مهمترین اهداف آن کشف الگوهای متوالی است که الگوریتم ها و روشهایی برای آن ارایه شده اند کشف الگوهای متوالی عبارتست از یافتن تمام الگوهای متوالی مکرر در یک پایگاه داده های دنباله ای با دردست داشتن پشتیبانی کمینه. الگوریتمهایی برای کشف الگوهای متوالی ارایه شده اند که در بسیاری از آنها ایده جدیدی مطرح نشده و تنها اصلاحاتی روی الگوریتم های اصلی انجام پذیرفته اند. دراین مقاله پس ازتعریف اجمالی مساله کشف الگوهای متوالی سه الگوریتم اصلی آن به اختصار شرح داده شده است.