سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید عباسی – کارشناس ارشد سازه، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
مقصود پوریاری – کارشناس ارشد راه و ترابری، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
حمید مهیاد – کارشناس ارشد مخابرات، مهندسین مشاور کاوشکام آسیا

چکیده:

با توجه به نقش حیاتی و لجستیکی وزارت راه وترابری، کارکرد آن در مدیریت بحران کشور کاملا برجسته است. یکی از مهمترین ابزار تاثیرگذار در این راستا، عملکرد سیستمهای مخابراتی می باشد که پایداری آن کمک شایانی در برقراری ارتباط و اطلاع رسانی جهت اعمال مدیریت مناسب بحران خصوصا در دقایق اولیه آن می نماید. در این راستا با مطالعه امکانات و تجهیزات مخابراتی موجود وزارتراه وترابری و زیربخشهای آن ابتدا به شناخت جامعی از وضع موجود آمار و اطلاعات سیستمهای مخابراتی و همچنین نیازمندیهای موجود در سازمانهای ذیربط دست یافته و سپس جهت نیل به هدف تعیین نقاط ضعف و گلوگاههای اصلی زیرساختهای مخابراتی موجود، تحلیل وضع موجود انجام پذیرفته است.
از جمله تکنولوژیهای موجود در وزارت راه و ترابری و سازمانهای موجود شامل : فیبر نوری، شبکه ماهواره ایVSAT، بی سیم های باندVHF,UHF، بی سیم های باندHF، شبکه خصوصی مجازیVPNو امکانات عمومی وزارت مخابرات می باشد. در این تحقیق امکانات مزبور بر اساس معیارهایی شامل پایداری، ظرفیت، انعطاف پذیری (قدرت مانور و پوشش) طبقه بندی و سطح بندی گردیده است. سپس متناسب با امکانات موجود به ازای هر یک از تکنولوژیهای مزبور در سطح کشور که در اختیار وزارت راه وترابری و زیربخشهای آن بودهو همچنین براساس آمار صد سال اخیر انواع بلایای طبیعی بوقوع پیوسته در کشور، میزان خطر مشخص گردیده و تعیین نقاط ضعف و گلوگاهی مخابراتی بخش حمل ونقل به عمل آمده است.