سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا مرسلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه شکل دهی نوین، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، استفاده از فرآیند نمونه سازی و ابزار سازی در تولید الگوهای مومی یک نوع پره توربین و تعیین انقباضات الگوهای مومی تولید شده توسط دو روش ابزار سازی سریع (قالب نرم یا سیلیکونی و قالب سخت یا اپوکسی)، در جهات مختلف آن میباشد. ضروری است که در طول قالب گیری به منظور بدست آمدن دقت ابعادی مناسب الگوی مومی، از پارامترهای بهینه تزریق استفاده نمود. از تحقیق فعلی میزان انقباض ابعادی در جهات مختصاتی تعریف شده پره توربین در ابزار نرم یا سیلیکونی . ابزار سخت یا اپوکسی بدست آمد. در قالب سیلیکونی انقباض به صورت میانگین در جهت محور x ختصات (روی صفحه پلت فرم در راستای طولی ریشه) تقریبا ۰/۶ درصد و در جهت محور y مختصات (روی صفحه پلت فرم در راستای عرضی ریشه) ۳/۵ درصد و در جهت محور z مختصات (در راستای ایرفویل)، ۰/۶ درصد و در قالب اپوکسی انقباض به صورت میانگین در جهت محور x مختصات تقریبا ۱/۱ درصد و در جهت محور y مختصات ۰/۶ و جهت محور z مختصات ۰/۶ درصد محاسبه شد. این مطالعات به ریخته گری دقیق کمک می کند تا تغییر مجاز مورد نیاز در نقشه کشی CAD اولیه را برای تولید قالب نهایی با حداقل بی دقتی در ابعاد تخمین بزند.