سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشگاه سمنان
محمد رضا رضائیان – دانشجو دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه بحث حمل و نقل اصلی ترین پایه های اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد دراین بین حمل و نقل ریلی به دلیل ویژگی های منحصربه فردش مورد توجه سیاستگذاران بخش حمل و نقل هرکشوری است .مزایایی همچون سرعت ،نظم ،ظرفیت بالای جابجایی ،راحتی و ازهمه مهم ترایمنی ،حمل و نقل ریلی را به ممتازترین نوع حمل و نقل درجهان تبدیل کرده است اما مهمترین مشکل دراین بخش تامین این امنیت و ایمنی است مهمترین گام درجهت ایجاد امنیت ریلی پس ازساخت دقیق ان تشخیص به موقع خرابی ها درخطوط ریلی است دراین مقاله نیز سعی شده تابا تشریح دقیق انواع خرابیها درخطوط ریلی بتوان آن را به موقع تشخیص داده و درجهت رفع آن برآمد .همچنین انواع خرابی ها درهندسه خط اجزای خط آهن همچون ریل و پا بندها ،تراورس ، بالاست ،زیربالاست ،بسترو سیستم های زهکشی مورد کنکاش قرارگرفته است .به دنبال شناخت دقیق و طبقه بندی خرابیهاست که می توان اقدام لازم و اولویت بندی شده درجهت حل آن انجام داد .