سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود عدمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، شاهین شهر
روح اله خوشخو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، شاهین شهر
احمد صداقت – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان

چکیده:

در این مقاله به تحلیل و بررسی جریان در تراستر MPD خود القایی پرداخته شده است. معادلات به کار برده شده MHD می باشد که درآن گاز به صورت یونیزه کامل در نظر گرفته شده است. معادلات به صورت اختلاف محدود حل شده است. معادلات ناویر استوکس به روش TVD و معا دله القاء مغناط یسی به روش SOR حل شده است. نتایج حاصل از حل عددی برای نرخ جرم ؟؟؟؟؟ گاز آرگون و جریان الکتریکی ۴KA می باشد. تغییرات سرعت، چگالی و دما در هنگام خروج از تراستر و بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی جری ان خروج ی از تراستر MPD بررسی شده است.