سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عبداله موسوی – شرکت برق منطقه ای تهران
ابراهیم دهقان نژاد – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

بررسی علل خاموشی های برق و برطرف نمودن آنها از جمله وظائف مهم شرکتهای برق منطقه ای است و باید سعی شود که تا حد امکان به مشترکین از هر نوع(صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خانگی) برق مطمئن تحویل گردد. پست های توزیع برق اغلب در فواصل طولانی از محل مراکز اتفاقات برق واقع گردیده است که حوادث و اتفاقات زیانبار آن خسارات زیادی متوجه تجهیزات شبکه و مشترکین می نماید. در این مقاله ابتدا علل قطعی های ۲۰ کیلوولت شرکت برق منطقه ای تهران مورد بحث قرار گرفته و در نهایت راه حل جلوگیری از آن ارائه می گردد.