سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین سرایی –
زهرا پیشه –

چکیده:

اکثریت روشهای داده کاوی مطرح، در جستجوی الگوها در یک جدول هستند. اما این واقعیت که داده ها در بیش از یک جدول گسترده شده اند باعث شده تا راهکارهایی جهت این مشکل اندیشیده شود. در ساده ترین راه حل سعی می شود تا لیه داده های لازم جهت کاوش در یک جدول جمع آوری شوند و سپس الگوریتم متداول داده کاوی بر آنها اعمال گردد حال آنکه روش مناسبتر استفاده از روشهای داده کاوی چند رابطه ای است. دراین مقاله سعی بر آن است تا ضمن معرفی داده کاوی چند رابطه ای ، تکنیکها و الگوریتم هایموجود دراین روش به همراه کارایی هر یک بررسی گردد و به نمونه هایی از کاربردهای ممکن در آنها نیز اشاره شود.