سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر اکبری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد , دانشکده مهندسی , گروه مکانیک
امیر گودرزوند چگینی – کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد , دانشکده مهندسی , گروه مکانیک

چکیده:

اندازه گیری صافی سطح ارتباط مستقیمی با خواص و اندازه های مشخصات توپـوگرافی سـطح دار د . انـدازه گیـری وتجزیـه تحلیل بافت سطحی , می تواند بعنوان یک ابزار تشخیص عالی , جهت آگاهی دادن از نحوه تولید سطح مورد نظـر بکـار آیـد . روش معمول اندازه گیری صافی سطح قطعات ماشینکاری , استفاده از سـوزن فـولادی ) (Stylus Instrument میباشـد . این مقاله به بررسی روشهای غیرتماسی اندازه گیری صافی سطح مورد نیاز صنعت می پردا زد . از جمله این روشها , روشـهای اپتیکی , استفاده از لیزر وآنالیز توزیع گوس , روشهای پردازش تصویر ( پردازش تصاویر دریافتی از دوربین ),CCD استفاده از شبکه های عصبی و سیستم استنتاج دارای قوه تطابق فازی عصبی است