سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن براتی – دانشجوی دکترای برق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدمحمدحسن حسینی – کارشناس ارشد نیروگاه های آبی و دانشجوی دکترای برق – قدرت
ناصر قاسمی – دانشجوی دکترای برق – قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
حسین هارون آبادی – دانشجوی دکترای برق – قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

نیروگاه های آبی بعنوان بخشی از پروژه های زیر بنایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور دارند. از آنجاییکه ساخت این نیروگاه ها به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند، با واگذاری تصدی اینگونه امور به بخش خصوصی به روشهایی چون BOT که در سطح جهان متداول است می توان مشکلات توسعه اقتصادی و تامین مالی این تاسیسات زیر بنائی را مرتفع کرد. در این مقاله ضمن مرور ساختار قرار داد BOT، ارزیابی اقتصادی بازای درصدهای مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین هزینه های پروژه روی یک نیروگاه برق – آبیمتوسط (نمارستاق۳)، نشان می دهد که با افزایش میزان سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری، شاخصهای مهم اقتصادی NPV , B/C بصورت صعودی بهبود می یابد.