سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
حسن براتی – واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی
فرشید فروزبخش – دانشکده برق، دانشگاه تهران

چکیده:

نیروگاههای بادی بعنوان بخشی از پروژه های زیربنایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور دارند . از آنجائیکه ساخت این نیروگاه ها به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند، با واگذاری تصدی اینگونه امور به بخش خصوصی به روشهائی چون BOT که در سطح جهان متداول است می توان مشکلات توسعه اقتصادی و تامین مالی این تأسیسات زیربنائی رامرتفع کرد . در این مقاله ضمن مرورساختار قرارداد BOT ، ارزیابی اقتصادی بازای درصدهای مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی در تأمین هزینه های پروژه روی یک نیروگاه بادی ( دیزباد ) ، نشان میدهد که با افزایش میزان سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری، شاخصهای مهم اقتصادی B/C و NPV بصورت صعودی بهبود می یابد .