سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدحبیب اله طباطباییان – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فرآیند توسعه کشورهای دریافت کننده آن بازی کند . توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از اساسی ترین شرایط دستیابی به توسعه پایدار و بلندمدت کشورها، در تحولات جهانی از اهمیت اساسی برخوردار است و FDI به عنوان ابزاری بسیار مهم برای رسیدن به توسعه تکنولوژی در کشور های مختلف ( به خصوص کشورهای در حال توسعه ) مطرح می باشد . در این مقاله سعی شده است که در ابتدا مفاهیم مرتبط با FDI و نقش شرکت های چندملیتی در فرآیند تبادلات آن بررسی شود . سپس نقش FDI در توسعه تکنولوژی و عوامل تأثیرگذار بر توسعه تکنولوژی از طریق FDI مورد بررسی قرار می گیرد . در بخش بعدی با بررسی روند جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و مقایسه و تحلیل آن با توجه به مفاهیم بیان شده، اقدام به شناسایی برخی نقاط ضعف و کاستی های موجود در سیاستگذاری های FDI برای توسعه تکنولوژی می شود . در بخش نتیجه گیری نیز موارد و پیشنهاداتی برای توسعه تکنولوژی با استفاده از FDI در کشور بیان شده است .