سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرید بخت آزما – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:
برای توسعه ی کسب وکارهای کوچک و متوسط مدلهای متعددی وجود دارد مدل تحلیل زنجیره ی ارزش درسطح بنگاه و بین بنگاهی یکی ازتوانمندتری مدلهایی است که براساس آن میتوان داده های کمی قابل اتکایی برای تصمیم گیری ازآنها استخراج کرد این مدل درسال ۱۹۸۵ توسط میخاییل پورتر ازاستادان دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد ارایه شد دراین پژوهش ضمن بررسی زنجیره ارزش خوشه لبنیات استان فارس و تحلیل تطبیقی باصنعت پیشرو صنایع لبنی کشورفرانسه و همچنین نقاط فشارگلوگاه ها و فرصت ها مشخص و درنهایت استراتژی توسعه این صنعت معرفی شده است نتایج این تحقیق میتواند به عنوان نقشه راه توسعه صنعت لبنیات استان فارس توسط ذینفعان مورداستفاده قرارگیرد