سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالیان اخیر رفتار لرزهای نامناسب ساختمانهای طراحی شده بر اساس معیارهای "مقاومت"(آئین نامه های موجود) سبب آن شده است که موضوع طراحی بر اساس عملکرد از یک سو وهمچنین احساس نیاز به کنترل و بهسازی سازه های موجود خصوصا" در کشورهای لرزه خیز بیش از پیش مورد توجه مسولین و باالطبع مححققان و پژوهشگران قرار گیرد و در این راستا روش طراحی بر اساس عملکرد که مبانی تقریبا"متفاوتی با روش طراحی بر اساس مقاومت دارد رونق خاصی به خود گیرد. در این تحقیق نیز با بررسی ۴ سازه به کمک نرم افزارهای موجود توسط این روش سعی بر شناخت دقیق تر و معرفی آن شده است.