سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
شادی نقی زاده نیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد هریس، دانشگاه آزاد اسلامی، هریس، ایران
اسدالله شفیع زاده – استادیار گروه معماری، دانشکده هنر ومعماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده:
با توجه به اهمیت صنعت جهانگردی از لحاظ مبادلات فرهنگ ی ،علم ی ،رونق اقتصادی، درآمد زایی و ایجاد فرصت های شغلی،لذا بررسی عوامل مرتبط با صنعت، بهبود وگسترش آنها بسیار لازم و ضروری است. هتل به عنوان یک نماد فیزیکی ومعمارانه روز می تواند با طراحی وبرنامه ریزی درست و با در نظر گرفتن امکانات بهتر و بالا بردن کیفیت خدمات به رشد کیفیمقوله گردشگری کمک شایان توجهی نماید وبه عنوان یکی از عامل های مهم مرتبط با صنعت جهانگردی سهم به سزایی درزمینه جذب در آمدهای توریستی داشته باشد. بنابراین با توجه به کاستی های موجود یکی از اهداف بهبود گردشگر ی بایدبرنامه ریزی و طراحی اقامتگاه ها و تفریح گاه ها باشد. در میان خطه آذر بایجان استان اردبیل از امتیازات و جاذبه های طبیعیدر جلب توریست در سطح ملی و جهانی برخوردار است. شهر سرعین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی همه ساله شاهدجابجایی قسمتی از این مسافران به درون خود می باشد و از جمله مناطقی است که نیاز به امکانات رفاهی و اقامتی دارند.بررسی و تحلیل طراحی هتل در این مقاله با هدف شناسایی و بررسی کمبود ها و نیاز های موجود در مراکز اقامتی و مصادیقموجودواهمیت صنعت جهانگردی و نقش آن در بهبود وضع اقتصاد جهانی جوامع مختلف به عنوان یک راهکار نوین شکلگرفته است. دراین مقاله سعی شده است پس از شناخت دقیق نوع مسافرین شهرستان سرعین و قصد اصلی این مسافرین و نیزکمبودها و نیازها، به شناخت عملکردی فضای هتل و تعیین نوع مطلوب هتل در وضعیت فعلی شهر و در نهایت مکان یابیمناسب در محدوده مورد نظر بپردازیم.