سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد محمدی – شرکت قطعات توربین شهریار
مهدی قنبری –

چکیده:

همه پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی میتسوبیشی مدلMHI 701Dنیروگاه قم پس از اولین تعمیرات اساسی، غیر قابل بازسازی و استفاده مجدد تشخیص داده شدند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعاتجمع آوری شده درباره شرایط بهره برداری نیروگاه قم و با استناد به نتایج بازرس یهای چشمی، آزمایش های رادیوگرافی، بررسی های متالوگرافی و آزمایش های تنش-گسیختگی و نیز با مقایسه شرایط بهر هبرداری نیروگاه قم با نیروگاه کازرون علل تخریب زودرس پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی میتسوبیشی مدلMHI 701Dنیروگاه قم تعیین و با توجه به عوامل ایجاد کننده این تخریب ها، پیشنهادهایی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها ارائه گردد.