سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ثاراله عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدامین آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا تقوی زنوز – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پروژه توربوفنی با نسبت کنار گذر زیاد که دارای دو نازل همگرا در جریان اصلی و فن بوده و فن آن توسط توربین کم فشار چرخانده می شود در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن سطح دریا ساکن به عنوان شرایط مرجع و مشخصات عملکردی موتور در این شرایط ، تغییرات عملکرد موتور با عدد ماخ و ارتفاع پرواز مورد بررس قرار می گیرد. پس از آن تاثیر دمای خروجی محفظه احتراق بر روی عملکرد موتور در ماخ ۰/۶ و ارتفاع ۶کیلومتری بررسی می شود. همچنین بعضی از منحنی های مهم نظیر خط عملکرد کمپرسور استخراج شده است. در استخراج منحنی های عملکرد نباید نسبت فشار کمپرسور از ۳۶ و دمای خروجی محفظه احتراق از ۱۸۹۰ K بالاتر رود که این فاکتورها به عنوان شروط کنترلی عملکرد موتور می باشند.