سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید ملکی – کارشناس ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملائی داریانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد ادیبی – کارشناس ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله پارامترهای موثر هندسه قالب دو مرحله ای در فرآیند کشش ورق سه لایه بررسی می شوند. سپس به روش تئوری حد بالا فرآیند مدلسازی و تحلیل می گردد. در ادامه اثر پارامترهای فرایند با استفاده از نرم افزار تجاری Abaqus صورت گرفته و نتایج حاصل با نتایج تحلیلی مقایسه می گردند. در انتها مقادیر بهینه پارامترهااستخراج گشته اند. تطابق مناسبی بین نتایج شبیه سازی و تئوری برقرار است.