سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید احمدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
محمود فرزین – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند خمش القائی (induction bending) بهترین روش برای خم لوله های قطور با شعاع نسبتاً کوچک می باشد. در این مقاله از یک مدل الاستو- پلاستیک ترمو مکانیکی برای شبیه سازی استفاده شده است.گرمایش القائی موضعی، خم لوله های قطور با شعاع خم کوچک و خنک سازی سریع لوله بعد از فرایند خم دراین شبیه سازی به کمک نرم افزارABAQUS انجام شده و نتایج شبیه سازی پارامترهای موثر از قبیل نازک شدگی جداره خارجی و ضخیم شدن دیوارهداخلی لوله ، میزان نیروی هل دهنده مورد نیاز و ovality سطح مقطع لوله استخراج شده است. تمام نتایج برای دوحالت با حضور اعمال ممان معکوس به بازوی خم و بدون حضور آن مقایسه شده و تصدیق شده است که برای جلوگیری ازنازک شدگی دیواره خارجی لوله بایستی ممانی مناسب و معکوس به بازوی خم اعمال شود..در این بررسی جنس ماده، فولاد ۱۰crMo910 و R/D=1/5 (قطرلوله/شعاع خم) و زاویه خم ۹۰ درجه می باشد.