سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر احمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
سیدمهدی میردامادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فناوریهای نوین دریچه جدیدی را بسوی آموزش از راه دور بویژه آموزش الکترونیکی بوجود آورده است یکی از مهمترین پیش نیازهای بکارگیری و اجرای موفق آموزشهای الکترونیکی، توجه به طراحی آموزشی این نوع آموزش می باشد دقت در انتخاب شیوه های آموزشی، مخاطبان، محتوا، نحوه تحقق یادگیری و … از جمله موارد مهم در هر پروژه یادگیری است که عدم توجه به هریک موفقیت و اثربخشی آموزش را مورد تردید قرار خواهد داد دراین مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مدلهای مختلف طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی، بهترین مدل معرفی گردد.