سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیررضا کلهر – کارشناس ارشد مهندسی عمران، خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر
انیسه صلواتیها – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

اغلب بناهای روستایی به دلیل عدم توجه کافی به ضوابط طراحی، ساخت و مقررات قانونی از استحکام کافی برخوردار نبوده و این امر در هنگام بروز سوانح طبیعی صدمات جبران ناپذیری بر پیکر روستاها وارد می آورد. این تحقیق به بررسی مشکلات مدیریتی، فنی و ساختاری روستایی پرداخته است. مطالب عنوان شده حاصل از نتایج تحقیقات میدانی و تجربیات چند ساله نویسندگان در حوزه عملکرد روستایی بوده که پس از شناسایی و اشاره به برخی از مشکلات ساخت و ساز روستایی راهکارهای مناسبی در صدد حل این معضلات ارایه گردیده است.