سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مجمع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیفناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری دانشگ
ساناز الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

با توجه به توزیع شدن قدرت پردازشی در سیستمهای محاسبات قوی سریع برای رسیدن به قدرت محاسبات موازی بیشتر مفاهیمی چون قابلیت دسترسی بالا و تحمل پذیری در برابر خرابی اهمیت خاصی پید ا می کند عملیات بازرسی و مهاجرت فرایند روشهایی هستند که نقش مهمی را در تحمل پذیری خطا ایفا می کنند روشهای عملیات بازرسی حالت پروسه ها را در ذخیره سازی های پایدار به طور متناوب نگهداری می کنند هرچند که ذخیره اطلاعات بطور متناوب مسائلی همچون زمان دسترسی و ظرفیت دستگاه های ذخیره ساز را به همراه دارد اماروشهای مهاجرتفرایند یک حالت بهینه عملیات بازرسی همراه با توزیع مجدد پروسه ها و اجرای آنها بوده و قابلیت دسترسی بالاتر و پیکربندی آسان تری را فراهم می کند دراین مقاله معماری روشها اهداف و کاربردهای مهاجرت فرایندمورد بررسی قرارگرفته است.