سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استاد یار گروه مکانیک داشنکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی های اولیه نشان میدهد که دشت دیزباد از توان بادی بالقوه ای برخوردار است و به علت عدم وجود ایستگاه هواشناسی در این ناحیه، به همراه نصب یک دکل ۲۰ متری از سطح زمین د رمنطقه شرق روستای حسین آباد واقع در کیلومتر ۶۵ جاده مشهد ـ نیشابور مطالعات شروع و سرعت باد به مدت دو سال ) ۱۳۷۶ ـ (۱۳۷۵ اندازه گیری شد .
همزمان با تهیه اطلاعات سنجش باد، بسته نرم افزاری Wind Data Analyser (W.D.A) نوشته و مورد استفاده قرار گرفت . این نرم افزار شامل چندین برنامه محاسباتی و پردازشی است که انجام سریع محاسبات را با استفاده از روشهای آماری ( توابع توزیع ریلی و ویبول ) فراهم می سازد . سرعت متوسط سالیانه باد حدًودا ۹ m/s نشانگر موجودیت قابل توجه باد در این منطقه است .