سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس علی محمدی – کارشناس طراحی تجهیزات شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
سیدحسن حسینی نژاد – کارشناس ساخت قطعات-شرکت صنایع هواپیما سازی ایران

چکیده:

دراین مقاله مراحل مدلسازی ارابه فرود اصلی بهمراه عملگر actuator آن و همچنین تحلیل مکانیزم مجموعه بررسی شده است actuator مورد نظر مربوط به سیستم ارابه فرود اصلی main landing gear یکی از هواپیماهای سبک آموزشی می باشد اینمجموعه از نوع screw actuator بوده و نیروی محرکه آن توسط یک موتور الکتریکی تامین می گردد کسب تجربه طراحی و تا حد امکان شناسایی پارامترها و فاکتورهای موردنظر طراح و شناخت مکانیزم عملکرد مجموعه درسیستم ارابه فرود در شرایط مختلف پروازی هواپیما از جمله اهداف این مقاله است همچنین به جهت تکمیل مدارک تکنولوژیکی ساخت لازم است تا قطعات بحرانی آن شناسایی شود بدین منظور مجموعه عملگر پیچی بهمراه سیستم ارابه فرود درنرم افزار mechanical desktop مدل شده و درشرایط مختلف توسط نرم افزار MSC.Visual nastran تحلیل مکانیزم و نهایتا قطعه بحرانی درنرم افزار catia تحلیل تنش شده است