سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد مهدی زاده – شرکت مدیریت شبکه برق ایرانجمهوری اسلامی ایران

چکیده:

بازار برق ایران پنجمین سال از تجربه حضور خود را در حالی پشت سر می گذارد که هنوز هم شبهاتی در خصوص برخی از رویه های اجرایی برای شماری از بازیگران آن وجود دارد . یکی از این رویه ها، رویه شماره ۴ هیات تنظیم بازار برق ایران موسوم به محاسبه جرایم خطای پیش بینی نیاز مصرف خریداران برقمی باشد. این مقاله با بررسی اجمالی این رویه، دو گروه از عوامل بازار برق را مورد مخاطب قرار داده است. گروه اول این عوامل، همان نهاد قانون گذار یا به بیان بهتر هیات تنظیم بازار برق ایران بوده که در این خصوص پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . گروه دوم خریداران بازار برق (شرکتهای برق منطقه ای و به خصوص شرکتهای توزیع ) می – باشند که این رویه را در تناقض با رسالت خود می دانند . در این مقاله سعی شده است که نشان داده شود این رویه برای برخی از این شرکتها برخلاف آنچه تصور می شود نه تنها جریمه نبوده بلکه پاداش نیز میباشد