سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیده لیلا اندرواژ – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
هادی زارعی محمودآبادی –
فرید معینی پور –

چکیده:
این تحقیق، با هدف بررسی نقش صنایع فولاد در انتشار آلاینده های هوا و آلودگی هوای استان یزد بعنوان منطقه مورد مطالعه به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان دادند که از بین آلاینده های هوای تولیدی صنایع فولاد، دو پارامترCO و ذرات معلق بیشتر از حد استانداردهای زیست محیطی در منطقه مطالعاتی بوده که مربوط به واحد یا بخش ذوب می باشد. با توجه به اینکه میانگین مصرف گاز در کارخانجات مورد مطالعه، ۱۵۰ کیلومتر مکعب بر تن تولید کالا می باشد، میزان آلاینده های هوای تولیدیCO2، NO2، PM، SO2، CO، NOX) توسط صنایع فولاد منطقه به ازای یک تن تولید محصول به ترتیب برابر با ۲۸۸، ۰۵۲۸۰/۰، ۰۱۸۲۴/۰، ۰۰۱۴۴/۰، ۲۰۱۶/۰، ۰۰۶۷۲/۰ می باشد و از آنجایی که مصرف گاز در صنایع فولاد منطقه حدوداً بالغ بر ۹۰۰۰ تن بوده، این صنایع حدوداً بالغ بر ۱۷۲۸۰ کیلوگرم CO2، ۰۹۶/۱۲ کیلوگرم CO، تولید می نمایند. عمده ترین فعالیتهای پیشگیری و کنترل در صنایع بر کاهش خروجی های فرایند کک سازی، غبار کوره و اسید های مصرفی در فرآیند عملیات پایانی و نورد، متمرکز می باشد .