سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیدحمید سکاکی – دکترای مهندسی صنایع – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
محمد مهدی چوپان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا وضعیت نشر کتابهای مرتبط با مدیریت پروژه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرید . این بررسی با بکاربردن تکنیکهای آمار توصیفی و تحلیلی به انجام می رسد . تعداد کتابهای مدیریت پروژه که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند، ۱۳۳ عنوان کتاب است که با در نظر گرفتن کتابهای تجدید چاپ شده مجموعاً ۱۹۴ مورد کتاب مورد بررسی قرار گرفته است . این کتابها از سال ۱۳۶۵ تا پایان شهریور ۱۳۸۵ به زیور طبع آراسته گشته است . مجموع ۱۹۴ عنوان کتابی که مورد بررسی قرار میگیرد کلیه کتابهایی است که اطلاعات آنها از طریق بانک اطلاعات مرکزی مؤسسه خانه کتاب ایران در دسترس بوده است . در مطالعات آینده ممکن است بتوان تعداد کتابهای بیشتری را یافت که احیاناً در این مجموعه در نظر گرفته نشده است ( احتمالاً کتابهایی که متعلق به اوائل دوره مورد بررسی است ). مرجع تحقیقات در این مقاله بانک اطلاعات مرکزی خانه کتاب ایران و همچنین وبسایت این مؤسسه به آدرس :
http://www.ketab.ir/HomePage.aspx?TabID=3558&Alias=ketab&Lang=fa-IR
می باشد . مؤسسه خانه کتاب ایران اطلاعات کتابهای منتشر شده در سراسر کشور را در یک پرتال جامع ثبت مینماید و از آنجا که اصل کتابها با فاصله کوتاهی از زمان چاپ از وزارت ارشاد اسلامی به این مؤسسه ارسال میگردد، اطلاعات مندرج در این بانک اطلاعاتی از اعتبار بالایی برخوردار است، بویژه اینکه در سالهای اخیر دقت ثبت اطلاعات کتابهای منتشره به همت مسؤولین این مؤسسه افزایش یافته است . از نظر سابقه تحقیق، تحقیق مشابهی البته در فاز اولیه براساس کلیه عناوین منتشر شده کتاب ( به تفکیک رده های دهگانه دیویی ) در مؤسسه خانه کتاب و توسط نویسندگان همین مقاله به انجام رسیده است . چنین تحقیقاتی از آنجا که باعث آشکار شدن نقاط ضعف و قوت نشر کتاب در موضوع مدیریت پروژه میشود، محققین را برآن میدارد تا زمینه های قوت را تقویت کرده و ضعفها را کاهش دهند . به عنوان مثال اگر در زمینه های خاصی از مدیریت پروژه کتابها تخصصی به کمیت وکیفیت مناسب به رشته تحریر در نیامده است؛ پدیدآورندگان کتاب کاستی موجود در آن حیطه تخصصی خاص از موضوع مدیریت پروژه را پوشش دهند