سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
امین ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
ایمان ثقفی – دانشجوی کارشناسی مکانیک

چکیده:

محققین بسیاری در زمینه‌ ارتعاشات سیستم‌های چرخدنده‌ای و با استفاده از روش‌های عددی و یا تقریبی مانند خطی‌سازی تکه‌ای، بررسی‌هایی را انجام داده‌اند. باید توجه داشت که روش‌های ارائه شده، نمی‌توانست بعضی از پدیده‌های غیرخطی مهم از قبیل پاسخ‌های ساب‌هارمونیک و آشوب را پیش‌بینی کند. در بازه‌های خاصی، سیستم دارای رفتار آشفته می‌گردد. در نتیجه شاهد ارتعاشات شدید و غیر‌قابل پیش‌بینی خواهیم بود. این پژوهش به تحلیل ارتعاشات غیرخطی سیستم‌ چرخدنده‌ای و بحث آشوب در آن می‌پردازد. مدلسازی سیستم چرخدنده‌ای دارای لقی و نیز تقریب لقی با استفاده از توابع هموار، ارائه و سپس به بررسی پدیده‌ دوشاخه‌شدگی و آشوب پرداخته می‌شود. به همین‌منظور پارامترهای موثر و نیز بازه‌های تغییرات این پارامترها که باعث ایجاد رفتار آشفته در سیستم می‌شود، با استفاده از نمودار دوشاخه‌شدگی تعیین می‌گردد. طراحی سیستم بر اساس این نتایج برای اجتناب از قرارگرفتن در مناطق آشفته، صورت می‌گیرد.