سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود روشنگر – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

تجمع رسوب در مخازن سدها, علاوه بر کاهش دادن ظرفیت ذخیره آب آنها برای مصارف کشاورزی, صنعتی, شرب و … قدرت کنترل سیلاب را نیز, درآنها کاهش م یدهد که درنتیجه عواقب ناگوار مالی و حتی جانی را درپی خواهد داشت. تعاریف وشناخت درست از فرسایش و آبشستگی و رسوبات موجب می شود که ما دید بهتری به موضوع داشته و بتوانیم استفاده مناس بتری از رودخانه ها نماییم. مطالعه موردی رودخانه بارون و بررسی نسبت بار کف به بار معلق به ما نشان می دهد که کمی تهای عددی اشاره شده درکتب, با واقعیتها میتواند متفاوت باشد و ما باید دراین زمینه برای رودخانه های کشورمان, مطالعات دقیق و کاملی انجام دهیم.